top of page

בקרוב

ANACHRONOUS

אני שואל את עצמי מה המשמעות של זמן ... מה אם היינו מוטעים כרונולוגית? ומה אם היינו יכולים להתנתק מהאמונה המקובלת שלנו בזמן?

אם היינו מרגישים את החיבוקים האלה. אם היינו יכולים ללכת ברחובות האלה. אם היינו יכולים לצלם את התמונה.

מה אם הקשרים שלנו מתעלים מעל הזמן?

זו הסדרה האנכרונית שלי: ניסיון לשכנע את עצמי שהזמן לא קיים, ושהקשרים חזקים בהרבה ממושג הזמן המסורתי.

אני רואה רגעים אינטימיים שאי אפשר לחבר יחד, ואני מנסה לאפשר אותם עם הצילומים האלה.

מה השעה? זה משהו שאני יכול לשחק איתו, ואפילו להונות.

זכויות יוצרים © כל הזכויות שמורות

צרו איתי קשר לרכישת תמונות או לקבל גישה לסדרה המלאה.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

bottom of page